Aylık Kiralama Koşulları

loading

KUR HESAPLA


Kullanıcı Bilgisi

Kiraladığınız aracı yalnızca sözleşme ve teslimat formunda belirtilen kişi/kişiler kullanabilir. Sözleşmede belirtilmeyen üçüncü kişilerin, aracı kullanmaları halinde meydana gelebilecek hasarlarda, hiçbir hasar güvencesi geçerli değildir. Araç kullanıcı sayısını arttırabilmek için, “Ek Sürücü” hizmeti satın alabilirsiniz. Bir araç için en fazla 1 adet ek sürücü tanımlanabilir. Araç gruplarında belirlenmiş olan yaş ve ehliyet yılı koşulları dâhilinde kiralama yapılabilmektedir. Bu koşulların sağlanamaması durumunda “Genç Sürücü” hizmet paketi satın alarak bu paket içeriğindeki limitler dâhilinde kiralama yapabilirsiniz. Genç sürücü hizmet paketi “Maksimum Güvence” hizmetini de içermektedir. Ek Sürücü ve Genç Sürücü Hizmet ücretlerini rezervasyon merkezimiz ve şubelerimizden öğrenebilirsiniz.

Yaş ve Ehliyet Yılı Koşulları ;

Araç gruplarına bağlı minimum yaş ve ehliyet yılı bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu koşulları hem kiracı hem de ek sürücünün/sürücülerin sağlaması gerekmektedir.

Grup  Tanımı

 

Asgari Ehliyet Yılı

Asgari Doldurulan Yaş

Asgari Ek 
Sürücü Ehliyet Yılı

Asgari Ek 
Sürücü Doldurulan Yaş

Ekonomi

2

23

3

23

Orta

3

23

3

23

Panelvan

3

25

3

25

SUV

5

30

5

30

LÜKS

7

30

5

27


Ek Sürücü Hizmeti :

Aracın , kiralayan şahıs dışındaki kişi ve/veya kişilerce kullanılabilmesi için ek sürücüye ait sürücü belgesi bilgilerinin , ek ücretli olarak , Kira Sözleşmesi’ne eklenmesi ile mümkündür .Kira sözleşmesinde yer almayan kullanıcı ve/veya kullanıcılar tarafından her hangi bir kaza durumunda tüm güvenceler geçersiz sayılarak gerek kiralayan gerekse aracı kullanan kişi / kişiler ayrı ayrı müştereken sorumlu tutulurlar . Fiyat ve ayrıntılı bilgi için Kiralama ofislerimizi arayabilirsiniz . ( Ek sürücü kiralama koşulları sürücü belgesi ve yaş sınırlamalarında bulunan koşullarla aynıdır. )

Kiralama Süresi

Araçlarımız, haftalık olarak en az 7 gün , aylık olarak ise 30 gün üzerinden kiralanabilmektedir.

Olası gecikmeler durumunda:

•           2 saat üzeri gecikme durumunda, o tarihte geçerli olan araç kiralama bedelinin 1/3’ü

•           3 saat ve üzeri gecikme durumunda, o an geçerli olan araç kiralama bedelinizin 2/3’ü

4 saat ve üzeri gecikme durumunda ise, ilgili gün geçerli olan bir günlük kira bedeli sözleşmenize eklenerek, tahsilat kredi kartınızdan yapılacaktır.

Yakıt

Lütfen aracı teslim aldığınız yakıt seviyesi ile teslim ediniz. Aracın eksik yakıt ile teslim edilmesi durumunda, eksik olan yakıt bedeline ilave eksik yakıt bedelinin %30’u kadar hizmet bedeli eklenerek tahsil edilecektir.

Araç Teslim etme/Teslim alma

Aylık ve yıllık kiralamalarda İstanbul içerisinde ücretsiz teslim etme hizmetimiz bulunmakta olup günlük  kiralamalarda ise adrese teslim etme hizmetimiz yoktur.Günlük,aylık ve yıllık tüm kiralamalarda teslim alma ofisimizde gerçekleştirilmektedir.

Sigortalar ve Güvenceler

Araç sigortalarımız kampanya ve fiyatlara göre değişiklik göstermektedir. Sigorta detayları, sözleşmenizde ve teslimat formunda belirtilmiştir. İhtiyaç duyabileceğiniz ek sigortaların ücretleri ve limitleri ile ilgili bilgi almak için, rezervasyon merkezimize veya kiralama yapacağınız şubemize danışabilirsiniz. Hizmetini sunduğumuz sigortalar ve güvencelerimiz hakkında bilgi aşağıdaki gibidir.

•           Mini Hasar Sigortası: 600 TL’ye kadar oluşan hasarlarda kiracı beyanı ile onarım sağlanma avantajı sunan sigortadır.

•           Ferdi Kaza Sigortası: Sürücü ve araç içindeki kişileri sigorta limitleri dâhilinde güvence altına alan bir sigortadır.

•           İhtiyarı Mali Mesuliyet Sigortası: Zorunlu mali mesuliyet (trafik) sigortasına ilave üçüncü şahıslara karşı belirlenmiş limitler çerçevesindeki zararları kapsayan sigortadır.

Trafik Cezaları

Trafik kurallarına uyulmaması sonucu ortaya çıkacak her tür trafik cezasının (köprü ve otoyollarda hatalı gişe kullanılması da dâhil olmak üzere) ödemesi ve hizmet bedeli sözleşmede ismi geçen kiracıya ait kredi kartından yapılacaktır. Aracın kirada bulunduğu süre içinde oluşan ancak kiralama bitimi sonrasında elimize ulaşan trafik ve kaçak köprü, otoyol geçişi cezaları, kira anlaşmasında belirtilen kişi ve/veya firmadan tahsil edilir.

Araçların hangi nedenle olursa olsun resmi veya yerel makamlar tarafından tutulması nedeni ile geçecek zaman, sözleşme süresi içerisinde kabul edilir.

Kiralama süresi boyunca yapacağınız tüm otoyol ve gişelerden tahsil edilen HGS (hızlı geçiş sistemi ) ücreti kira bitiminde araç iadesi yapıldığı gün kiralama ofislerimizde hesaplanıp toplam geçiş bedeli ve 10  TL  hizmet bedeli Kiracıdan tahsil edilecektir .İhlalli geçiş durumunda ceza tutarı Kiracının  ibraz etmiş olduğu Kredi Kartından ödeme gerçekleştirilecektir .İş bu sözleşme maddeleri kapsamınca  Kiracı oluşacak her türlü ceza ve ihlal durumunu peşinen kabul ve taahhüt etmiştir .

Ek Ürün ve Hizmetlerimiz

Araç kiralamanıza ek olarak satın alabileceğiniz ürün ve hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir. Ücret ve detayları hakkında bilgiye rezervasyon merkezimizden ve şubelerimizden ulaşabilirsiniz.

•           Çocuk Koltuğu ve Yükseltici

•           Navigasyon

•           Ek Sürücü Hizmeti

 Araç Grupları Kilometre Sınırları

Araç kiralamanıza ek olarak satın alabileceğiniz ürün ve hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir. Ücret ve detayları hakkında bilgiye rezervasyon merkezimizden ve şubelerimizden ulaşabilirsiniz. Kiralama süresinin 23 gün aştığı durumlarda kiralama aylık kiralamaya dönüşmektedir.


Grup Tanımı

 

Aylık Km Limiti

Km Aşım Ücreti

Asgari Ek Sürücü Doldurulan Yaş

Ekonomi

3500

0,50

23

Orta

3500

0,50

23

Panelvan Minibüs

3500

0,50

25

SUV

2500

0,50

25

Lüks

2500

0,50

25

Ödeme Koşulları ve Güvenlik

Araç kira ücreti, ek ürün ve hizmet ücretleriyle birlikte teminat tutarı kira başlangıcında kiracının şahsına ait tek bir kredi kartından peşin olarak tahsil edilmektedir. Suv ve Lüks segment araç gruplarında farklı bankalara ait çift kredi kartı ibraz edilmesi gerekmektedir .Kredi kartı sahibinin aracı kiralama esnasında şahsen ofislerimizde  bulunması gerekir .Kiralama sonunda oluşabilecek ücret farklılığına göre kredi kartından tahsil veya iade gerçekleştirilmektedir. Kiracının şubemizde bizzat bulunması gerekmekte ve ek sürücü veya farklı kişiye ait kredi kartı kabul edilmemektedir.

Teminat Ücreti

Araç kira ücreti dışında, araç gruplarına göre belirlenmiş ve 750 TL ila 2.000 TL arasında değişiklik gösteren teminat tutarları kiralama başlangıcında kiracının şahsi kredi kartından tahsil edilmektedir.

Ön ödemeli (online ) rezervasyon koşulları :

’’Online Hemen Ödeme’’, kiralama bedelinin ve seçilen ek hizmet bedellerinin online olarak ödeneceğini belirtir. Eğer kiralamaya ek olarak diğer hizmetlerden de satın almak istenirse, bu hizmetlerin bedeli satış ofisinde aracı teslim alırken ödenebilmektedir. 3D güvenlik gereği internetten ödeme esnasında kart sahibi ve rezervasyon sahibinin aynı kişi olması bir zorunlu olmayıp kiralama esnasında mutlaka kendisine ait bir kredi kartı ibraz edebiliyor ve depozito işleminin gerçekleşiyor olması gereklidir.

İpeksoy Filo, kiralama hizmetini kendisine bağlı sebeplerden dolayı gerçekleştiremediği takdirde, müşteri tarafından önceden ödenen tutarın tamamı iade edilmektedir.

Kiralama başlangıcında ya da sürecinde müşterinin talep edebileceği ek hizmet ve güvenceler ile yakıt, tek yön vb. harcama bedellerini içermez. Ön Ödemeli Rezervasyon Formlarında yazan tutarın içermediği diğer hizmet, güvence, harcama ya da trafik cezası ve hasar bedelleri (Kira anlaşmasında yazılı, kaza ve hırsızlık durumunda yapılması gerekenler bölümünde açıklanan şartların yerine gelmediği durumlar) için müşterilerimizin kiralama esnasında kredi kartı ibrazı gereklidir.

Yapılan ödemelerin müşterilerimizin kredi kartına yansıması aşamasında, kullanılan kredi kartının sahibi olan bankaların, herhangi bir sebeple uygulayabileceği her türlü komisyon, kur farkı, hizmet ücreti vb. bedeller, İpeksoy Filo markasının sorumluluğu dışındadır.

Online Ödemeli Rezervasyon Kiralama Koşulları :

Ön Ödemeli rezervasyonlarda kiralama günü, saati, araç bilgileri güncellenemez, değişiklik yapılamaz. Rezervasyon değişikliği yapılmak istenmesi durumunda rezervasyonun iptali gerekmektedir. Aşağıda belirtilen iptal - iade koşulları geçerlidir. İptalin ardından istenilen değişikliğe göre yeni ön ödemeli rezervasyon yapılabilir.

•           Ön ödemeli rezervasyon ile yapılan bir kiralamada, kiralama süresinin rezervasyon formunda belirtilen dönüş tarihini aşması durumunda, kira anlaşması uzatıldığında oluşacak ilave bedel kiralama başlangıcında müşterimizin ibraz ettiği kredi kartından, uzama günlerinin yapıldığı tarihte geçerli İpeksoy Filo Liste fiyatlarından tahsil edilir.

•           Ön Ödemeli rezervasyonlarda aracı teslim alma saatinden 12 saat öncesine kadar rezervasyon iptal edilirse kiralama ücretinin tamamı İpeksoy Filo  tarafından iade edilecektir.

•           Ön Ödemeli rezervasyonlarda aracın teslim edileceği saate 12 saat ile 2 saat arasında kaldığında 1 günlük kiralama ücreti kesilerek geriye kalan tutar İpeksoy Filo tarafından iade edilecektir. (1 günlük rezervasyonlarda iade yapılmayacaktır ),

•           Ön Ödemeli rezervasyonlarda araç tesliminden 2 saat önce yapılan iptallerde kiralama ücreti iade edilmez.

•           Ön ödemeli rezervasyonlarda, aracın teslim alınmasından sonra, müşteri tarafından kullanılmayan günlerin iadesi yapılmamaktadır.

•           Ön Ödemeli Rezervasyonların iadesi Bankanın işlem yoğunluğuna bağlı olarak 7 iş gününde kartınıza yansıyacaktır.

Ön Ödemeli Rezervasyonlarda araçların müşterilerimize teslim edilebilmesi için Genel Kiralama Koşullarının ve aşağıdaki şartların yerine getiriliyor olması gerekmektedir. Aşağıdaki şartların sağlanamaması durumunda araç tahsis edilemeyecek olup, iade gerçekleşmeyecektir.

•           Ödeme şekli sadece kredi kartı olup nakit ödeme ve debit kart uygulaması bulunmamaktadır.

•           Kiralama ve araç grubuna göre değişen provizyon tutarının kişiye ait kredi kartından sağlanıyor olması gerekmektedir. Kredi kartının üzerinde kiralama yapacak kişiye ait isim ve soy isim bilgisi bulunmalıdır.

•           Kira bedeline ek olarak kredi kartına konulacak depozito miktarı için yeterli limit müsaitliğinin olması gerekmektedir.

•           Aracı teslim alacak kişinin ehliyetini ve kendine ait kredi kartını İpeksoy Filo ofisine ibraz etmesi gerekmektedir.

•           Orta ve Üst segment kiralamanın gerçekleşebilmesi için farklı bankaya ait 2 Kredi kartının ibraz edilmesi gerekmektedir.

•           Yabancı ehliyete sahip kullanıcıların pasaportunu kiralama yapacağı ofise ibraz etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Kiralama Erken İade:

Kiralamanın başlamasının ardından aracın rezervasyon tarihleri aralığından önce iade edilmesi durumunda fiyat, aracın kullanılacağı gün sayısına göre tekrar hesaplanmaktadır. Eğer tahsil edilen tutardan daha az bir tutar söz konusu olursa aradaki farkın iadesi yapılır. Tahsil edilen tutardan daha fazla bir ücret söz konusu olursa ekstra bir çekim yapılmaz.

Kiralama Uzatma:

Kiralamanın başlamasının ardından aracın rezervasyon tarihleri aralığından daha uzun süre kiralama talebinin olması durumunda sistem tarafından fiyat tekrar hesaplandıktan sonra oluşacak ilave ücret, kiralama başlangıcında ibraz edilen kredi kartından tahsil edilir.

İptal ve İade Uygulaması:

Rezervasyonlar, rezervasyonun yapıldığı tarihteki rezervasyon saatine 24 saat kala iptal edilebilir ve böyle bir durumunda sizden hiç bir ücret talep edilmez. Rezervasyonunuzu gerçekleştirdiğiniz tarihte, rezervasyon kaydınızı tamamladıktan sonraki 1 saat içerisinde rezervasyonunuzu ücret kesintisi olmaksızın iptal edilebilirsiniz. Rezervasyonunuzu yukarıdaki koşullar haricinde iptal etmek istediğiniz taktirde toplam rezervasyon gün adedinizin sadece ilk gün bedeli sizden tahsil edilir. Bu tutar size rezervasyonunuz sonrasında gönderilen bilgilendirme e-mailinde belirtilmektedir. İlgili e-postadaki araç ödeme detaylarında her güne ait tutar bilgilerini bulabilirsiniz.

Önemli uyarılar ;

•           Kiralamaya ait tüm ücretler, kiracının şahsına ait kredi kartından tahsil edilmektedir. Banka kartı,sanal kart,debit kart geçerli değildir.

•           Herhangi bir hasar durumunda, sigortanızın geçerli olabilmesi için, acil yardım hattına ihbarda bulunmanız ve aracınızı kaza yerinden hareket ettirmeden Trafik Polisi ya da Trafik Jandarma ekiplerine haber vermeniz ve “Polis Raporu ile birlikte Alkol Raporu” almanız gerekmektedir. Maddi hasarlı trafik kazalarında kaza yapan kişiler kazanın oluş şekli konusunda anlaştıkları takdirde “Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı” da düzenlenebilir.

•           Aracın çalınması durumunda, polis aranarak “Hırsızlık Tespit Tutanağı” alınmalıdır. Alınan raporla birlikte aracın anahtarı tarafımıza teslim edilmelidir.

•           Aracınızla bir kaza geçirmeniz, aracın çalınması, arızalanması, lastik patlaması ve her türlü acil yardıma ihtiyaç duyduğunuz durumda, 7 gün 24 saat, tüm Türkiye’de hizmet veren 0537 726 1818 numaralı “Acil Yardım” hattımızı arayabilirsiniz.

•           Yurtdışına Çıkış: Hiçbir sigortamız Türkiye sınırları dışında geçerli olmadığı gibi, araçlarımızın Türkiye sınırları dışına çıkarılması da yasaktır.

•           Tüm gruplar için yapacağınız rezervasyonun kesinleşip,aracınızı alabilmeniz için finansal analiziniz* İPEKSOY FİLO  kiralama kriterlerine uygun olması gerekmektedir.Finansal analinizi 0537 726 1818 numaralı çağrı merkezimizi veya kiralama yapacağınız şubemizi arayarak yaptırabilirsiniz.

*“Finansal analiziniz, www.findeks.com  üzerinden T.C. kimlik numaranız ve T.C bankalarında kayıtlı olan GSM numaranız ile yapılabilmektedir. Sorgulamada bu bilgiler alındıktan sonra T.C bankalarında kayıtlı olan GSM numaranıza gönderilen mesajı onaylamanız gerekmektedir.”           

© 2022 ipeksoyfilo.com.tr